Apie esmę ir kontekstą: muzikos ir filosofijos konferencija

Tarptautinė konferencija

Pradžia

KONFERENCIJOS TEZIŲ KNYGA – skaityti čia.

2016 m. rugpjūčio 31-rugsėjo 3 d. Vilniuje įvyko tarptautinė muzikos filosofijos konferencija „Apie esmę ir kontekstą“. Tai pirmasis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje, organizuojamas tarptautinio muzikologų ir filosofų institucijų aljanso:rengėjai Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologų bendruomenė bei Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija, partneriai – Lietuvos filosofų draugija, Karališkoji muzikologų draugija (Royal Musical Association), Amerikos muzikologų draugijos (American Musicological Society) Muzikos ir filosofijos studijų grupė, Belgrado menų universitetas.
Sumanymą surengti Lietuvoje muzikos filosofijai skirtą renginį inspiravo pasaulio mastu naujas reiškinys – atgimstantis meno teoretikų ir praktikų susidomėjimas pamatiniais muzikos reikšmės ir meninės patirties kultūroje ir visuomenėje klausimais. XXI a. estetinė patirtis vis labiau persmelkia skirtingas individų ir visuomenių egzistencijos sritis – ekonomiką, politiką, socialinius ryšius. Sparčiai besiplėtojančios diskusijos apie globalų „estetinį posūkį“, „estetinės inovacijos amžių“ ar žinių visuomenės vaizdinius pakeitusį „estetinį kapitalizmą“ skatina ir meno teoretikus naujoje aplinkoje apmąstyti ir giliau suprasti meninio kūrybiškumo tradiciją ir šiuolaikinę raišką. Atsinaujinančios muzikos filosofijos sąjūdžio lyderiai – amerikiečių ir britų muzikologai, 2010 m. prie Karališkosios muzikologų draugijos (Royal Musical Association) ir Amerikos muzikologų draugijos įsteigę muzikos ir filosofijos studijų grupes, telkiančias žymiausius šios srities autoritetus ir jaunąsias pajėgas. Iki šiol muzikos filosofijos konferencijos vyko tik Jungtinėje Karalystėje ir JAV, tad labai vertintinas užsienio partnerių pasitikėjimas Lietuvos muzikologų ir filosofų bendruomene surengti pirmąjį šios srities renginį būtent Vilniuje.
Konferencijoje muzikos reikšmės, universalijų, estetinės patirties ir kitus muzikos supratimo klausimus nagrinėjo žymiausi šios srities muzikologijos ir filosofijos atstovai: prof. dr. RichardTaruskin (Kalifornijos universitetas, Berkeley), prof. dr. PaulBoghossian (New York universitetas), prof. dr. JerroldLevinson (Maryland universitetas), prof. dr. Tamara Levitz (UCLA HerbAlpertSchoolofMusic, Los Andželas). Kviestines ir plenarines paskaitas skaitys prof. dr. Vytautas Landsbergis, muzikologai prof. dr. NickZangwill (Hull universitetas), prof. dr. MirjanaVeselinovic-Hofman (Belgrado menų universitetas), prof. dr. JohnDeathridge (King’sCollegeLondon), prof. dr. Mario Videira (São Paulo universitetas). Didžiulio susidomėjimo pasaulyje susilaukęs renginys suburs dalyvius iš penkių kontinentų: jame dalyvaus daugiau kaip 60 muzikologų, filosofų ir kompozitorių iš daugelio Europos šalių, JAV, Kanados, Brazilijos, Australijos, Kinijos.
Konferencijos renginiai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Nacionalinėje dailės galerijoje. Konferenciją remia Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos dailės muziejus – Nacionalinė dailės galerija, UAB „Prike LT“.

Trumpa informacija apie pagrindinius muzikos ir filosofijos konferencijos svečius:

 Richard Taruskin – vienas žymiausių šiuolaikinių muzikologų, istorikas, muzikos kritikas. 1976 m. Kolumbijos universitete jis įgijo mokslų daktaro laipsnį. Dėstė Kolumbijos universitete, šiuo metu yra Kalifornijos universiteto Berklyje profesorius. Už mokslinę veiklą pelnė reikšmingų apdovanojimų: Amerikos muzikologų draugijos Noah Greenberg premija (1978), Alfred Einstein Award (1980), Dent Medal (1987), ASCAP-Deems Taylor Award (1988, 2005), 1997 ir 2006 m. pelnė AMS Kinkeldey premijas.

 Jerrold Levinson – vienas žymiausių šiuolaikinių meno filosofų. Mokslų daktaro laipsnį įgijo Mičigano universitete. Kaip vizituojantis profesorius dėsto Johns Hopkins universitete, Kolumbijos universitete, Londono universitete, Kenterberio universitete Naujoje Zelandijoje, Rennes (Prancūzija), Briuselio, Lisabonos universitetuose, Konservatorijoje „Svizzera Italiana“ Šveicarijoje. Levinsonas buvo Amerikos estetikos asociacijos prezidentas, 2001-2003 buvo rinktinės Oxford Handbook of Aesthetics vyr.redaktorius.

 Tamara Levitz – muzikologijos profesorė UCLA HerbAlpert muzikos mokykloje Los Andžele. Pagrindinė tyrimų ir darbų dalis skiriama F.Busoni, J.Cage, I.Stravinsky, A.Gide kūrybos studijoms. Paskelbė darbų apie 1920-30-ųjų modernizmo tyrimus Vokietijoje, Kuboje, Senegale ir Prancūzijoje. Mokslinę veiklą glaudžiai derina su atlikimo tyrimais, interpretacijos kritikos sfera. 2012-2013 buvo „Bard Festival. Stravinsky and His World“ reziduojanti mokslininkė.

 Paul Boghossian – Niujorko filosofijos instituto bei NYU’s Global Institute direktorius, jam suteiktas filosofijos profesoriaus sidabro medalio titulas (Silver Professor of Philosophy). 1994-2004 m. vadovavo Filosofijos katedrai. Yra Global Citizenship Commission narys ir Londono Advanced Study mokyklos strateginių patarimų tarybos narys. Dėstė Mičigano universitete Ann Arbore ir Princetono universitete. Šiuo metu dėsto Niujorko universitete.